Ana Sayfa  >   Eğitim  >  Otomotiv Kalite Yönetimi  Online Başvuru 

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi


Amacı
ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistem Standardının yararları, sistemin bir firmada kurulması, uygulanması, sürdürülebilmesi ve izlenebilmesi yöntemlerinin süreç yaklaşımı ile temel unsurlarının katılımcılara aktarılmasıdır.

FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi Eğitimi


Amacı
Yeni üretim prosesine geçecek veya mevcut prosesi geliştirmek isteyen şirketlerde proseslerde olabilecek olası hatalarla bunların sebeplerinin analizi ve olası problemlere engel olunarak sürekli iyileştirme sağlamak için gerekli bilgileri uygulamalı mevcut standartlara uygun olarak vermek.

APQP İleri Ürün Kalite Planlaması


Amacı
APQP’yi, Proje kavramını, APQP proje evrelerini, her bir evredeki proje faaliyetlerini ve evreler arası ilişkileri tanıtmak, Yeni ürün devreye alma projelerinin yönetimine yönelik bilgi alt yapısını oluşturmak, Diğer proses dokümantasyonunu tanımaktır.

PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi


Amacı
PPAP’ ın anlamını, seviyelere bağlı PPAP dokümantasyonunu, PPAP sunum, onay ve geliştirme süreçlerini, alt tedarikçi PPAP larını yönetmek ve onaylamayı, uygulama örneği ile müşteriye PPAP sunumu ve onay sürecini tanımak,

MSA Ölçüm Sistemi Analizi


Amacı
MSA' yi, ölçüm sistemleri, ölçüm sistemlerindeki değişkenlikler ve ölçüm sistemi kavramlarını, kısa ve uzun dönem ölçüm sistemi performanslarını, ölçüm stratejisi planlama bilgisini, ölçüm sistemlerinin değerlendirilmesi (R&R ve Annova Metotlarını tanımak) bilgisini almaktır.

SPC İstatistiksel Proses Kontrol


Amacı
Firmaların üretim, kontrol ve bakım faaliyetleri sırasında uygun istatistiksel yöntemleri kullanmalarını sağlamak ve bu şekilde proseslere hakim olarak olası proses ve ürün hatalarını önlemek, bakım maliyetlerini azaltmak, verimliliği arttırmak

ISO/TS 16949 İç Tetkikçi


Amacı
Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için ISO TS 16949 sistem gereksinimlerini uygulama ve vaka senaryo çalışmalarıyla yorumlayabilmeleri ve beceri kazanabilmeleridir. Sistemin etkinliğini ve verimliliğini doğru şekilde sorgulayan ve eksiklikleri doğru tespit eden İç Denetçi vasfının kazanılmasıdır.

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.