Ana Sayfa  >   Makaleler  >  Yazarlarımız  Online Başvuru 

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)


Serdar Ünal
Makine Yük. Müh.

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing); işletmelerin, temel yetenekleri üzerine odaklanarak, bunun dışında kalan faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan sağlaması olarak tanımlanabilir. Bu tanımın içinde geçen temel yetenek kavramı ise; bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir. Geleneksel işletme faaliyetlerinin katma değer üretmeyen kısımları dış kaynaklara devredilerek, personel giderlerinden tasarruf edilmekte ve boşta kalan kalifiye işgücünden işletmenin farklı bölümlerinde daha fazla verim alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.Eğitim Değerlendirme


Serdar Ünal
Makine Yük. Müh.

Eğitim programları uygulayan firmalar harcanan zaman, para ve çabanın boşa gidip gitmediğini, gerçekten bir fark oluşturup oluşturmadığını görmek, eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek isterler. Eğitimin etkinliği, işletmenin ve eğitilenlerin eğitimden sağladıkları faydaları ifade eder. İşletme için faydalar; artan satışlar ve daha fazla tatmin olmuş müşteri demektir. Eğitilenler için faydalar ise; yeni beceri ve davranışların öğrenimidir. Eğitim değerlendirme, programın faydalarını belirlemek için belli sonuçların veya kriterlerin ölçümünü ve bunun için gerekli süreci içerir.Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.