Ana Sayfa  >   Eğitim  Online Başvuru 

OHSAS 18001 İS&G Yönetim Sistemi

 
Amacı
İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde temel amaç, iş yerlerinde çalışanların toplu olarak korunmasını sağlamaktır. Çalışanları ve tüm üretim süreçlerini doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuya gereken önem verilmediğinde sorunlar İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARI şeklinde olumsuz sonuçlarıyla karşımıza çıkmaktadır.

Bu kursun amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardının yararları, sistemin bir firmada kurulması, uygulanması, sürdürülebilmesi ve izlenebilmesi yöntemlerinin temel unsurlarının katılımcılara aktarılmasıdır.

Kimler İçin
OHSAS 18001 İS&G Yönetim Sistem Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.

Ön Bilgi
Herhangi bir ön bilgi şartı aranmamaktadır.

İçeriği
•    Sağlık nedir?
•    İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?
•    ISO 9000, 14000 ve OHSAS’ın birbirine benzerlikleri ve farklılıkları
•    İş Sağlığı ve Güvenliğini etkileyen faktörler
•    İSG Politikalarının Özellikleri
•    İSG Risklerinin Belirlenmesi, Hesaplanması Ve Analizi
•    Riskleri Kontrol Altına Alma Yöntemleri
•    Yasal ve Diğer Şartların Tespiti Ve Takibi
•    İSG Hedeflerinin Belirlenmesi Ve Planlanması
•    Organizasyonel Yapı
•    Eğitim Gerekleri
•    İç ve Dış İletişim
•    İSG Faaliyetlerinin Kontrolü
•    Acil Durumlar Ve Yapılacaklar
•    İSG Uygulamaların Takibi Ve Ölçülmesi
•    İSG Sistemlerine Uygunluğun Değerlendirilmesi
•    Düzeltici Önleyici Faaliyetler
•    İSG Sistemlerinde Kayıtlar Ve Kontrolü
•    İSG Sistemlerinin Belgelendirilmesi Prosedürü Hakkında Genel Bilgi

Süresi
1 Gün 

 

Daha fazla bilgi almak için Başvuru Formunu doldurabilir, veya Bizi arayabilirsiniz.

 

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.